Inom radonsanering finns följande tjänster

Paket Rådgivande radonmätning
Jag gör en korttidsmätning, som tar en vecka. Denna typ av mätning kan vara intressant inför ett fastighetsköp eller för att bedöma om en långtidsmätning behövs. Jag tillhandahåller spårfilmsdosor, alternativt annan typ av mätutrustning. Du får en rapport, inklusive råd om framtida mätningar eller åtgärder.

Paket Radonutredning
Jag hjälper dig vid bidragsansökan samt lämnar förslag på åtgärder. Detta innebär att jag går igenom fastigheten på plats och utreder varifrån radonet i inomhusluften kommer (från marken, byggnadsmaterialet eller vattnet). Du får en skriftlig rapport som är formellt godkänd för att ingå i bidragsansökan. I rapporten ingår uppmätta värden enligt ovan samt konkreta förslag på radonsänkande åtgärder.


Övriga tjänster inom Radonsanering (timdebitering)

Rådgivning inför upphandling och installation av radonsänkande utrustningar. Jag lämnar förslag på hantverkare och utrustning samt projektleder vid behov installationsarbetet, inklusive besiktning och uppföljning.
Besiktning och uppföljning efter installation av radonsänkande utrustningar. Besiktning av funktion enligt beställning. Mätning av ny radonhalt.

Vill du veta mer om radon, besök Strålsäkerhetsmyndigheten: www.stralsakerhetsmyndigheten.se

Radon är en radioaktiv gas som sönderfaller från radioaktiva ämnen såsom uran och radium. Radon varken smakar, luktar eller syns. När människor andas in radon kan radongasen på sikt skada celler i lungor och luftvägar och därmed ökar risken för att drabbas av lungcancer. Radongas kan läcka in genom mycket små sprickor och öppningar i bottenplattor samt väggar och golv i källarvåningar. Radon förekommer också i vissa byggnadsmaterial, till exempel blå lättbetong. Dricksvattnet kan innehålla radon som avges till luften vid avtappning av vattnet.